Conservadora

A Clínica Dental Verdaguer podem oferir-li una Odontologia General de qualitat basada en un diagnòstic integral a mans del nostre equip interdisciplinar. Ens centrarem sobretot en la prevenció i la detecció avançada.

PRIMERA VISITA

Avaluació de la situació i les necessitats de la boca, així doncs es portaran a terme diferents exploracions, fotografies intraorals, radiografies i vídeos. Amb tota aquesta informació li ensenyem al pacient els possibles tractaments i li resolem els dubtes.

Primera Visita Clínica dental
Revisió conservadora

Revisió, prevenció i higiene

A clínica dental Verdaguer donem una especial importància a la prevenció integral de les malalties bucodentals i per això és que realitzem revisions completes per a detectar de forma precoç qualsevol alteració. Hem d’entendre que hem de visitar regularment el dentista i no només quan tenim dolor, ja que la majoria de patologies comencen molt abans de tenir mal.

La majoria de les malalties i patologies orals es produeixen a causa del que anomenem placa dental bacteriana. Aquesta es posa al voltant de les dents i l’objectiu és eliminar-la i mantenir la boca lliure d’aquestes bactèries.

Aquesta placa ens pot causar dues malalties (que són la més comuna de totes les malalties al món):

  • La Càries: la bactèria destrueix l’esmalt
  • Malaltia de les genives (gingivitis i periodontitis): desenganxen les genives de les dents i reabsorbeixen l’os que les suporta.

Com realitzem aquesta prevenció?

En primer lloc amb una bona higiene dental a casa tres cops al dia amb l’ajuda d’un raspall adequat i el fil dental.

En segon lloc és indispensable visitar periòdicament el dentista i fer una neteja bucal professional. Aquesta periodicitat li indicarà el seu professional sanitari i oscil·la entre els 4 mesos i fins a un any.

ODONTOLOGIA CONSERVADORA

ODONTOLOGIA CONSERVADORA

L’odontologia conservadora permet reconstruir o reparar les dents que s’han vist afectades per càries, des de les afectacions més superficials (les empastem) fins a la destrucció més profunda a les quals hem de realitzar una reconstrucció.
El tractament es basa en l’eliminació del teixit infectat i en la posterior reconstrucció del teixit perdut amb materials biocompatibles que han substituït l’ús de l’amalgama (aquell empasts antics que eren metàl·lics)  i, així s’aconsegueix una manipulació més fàcil i un resultat més estètic.